ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

 

 

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
หน้าหลัก

กิจกรรม

ประวัติ

ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ

ผู้จัดทำเว็บไซต์

สถิติจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เรา

Website counter
เริ่มนับ
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
อัปโหลดล่าสุด
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐


ชมยูทูป...ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
อ่าน...      ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
ชมยูทูป... ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
ช่องurai1791   
ชมยูทูป... ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
ช่องweera66230
ดาวโหลดธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
แวะชมเว็บไซต์หลวงปู่อ่ำ   ธัมมกาโม
เชิญเข้าฟังธรรมะ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น
                  หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม ได้ที่นี่

ชมยูทูป...ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
อ่าน...      ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
ชมยูทูป... ธรรมะหลวงปู่จันทา ถาวโร
ช่องurai1791  
 ดาวโหลดธรรมะหลวงปู่จันทา ถาวโร
 
 แวะชมเว็บไซต์หลวงปู่จันทา   ถาวโร

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน


ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
คลิกเข้าไปศึกษาได้


 ขอเชิญศึกษาปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 ชมยูทูปชีวิตที่วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.เมือง จ.อุดรธานี
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่


 สรุปกิจกรรมการก่อสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต น่าบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
  คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่


สถานที่ก่อสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต

กุฏิที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต

ครูวีระ ครูอุไร และนายภควัต น่าบัณฑิต มอบใบที่ที่จะสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิตไปเก็บไว้ที่ อบต.ท้ายทุ่ง โดยมี นายสมบุญ พวงพันธ์ นายก อบต.ท้ายทุ่ง นายพงษ์ศักดิ์ ตาตุ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง และญาติธรรม ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
                           

                               ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ชาติใดไร้รักสมัครสมาน  จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล  แม้ชาติย่อยยับอับจน  บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
                                        บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี

 
  
         ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

 

 ครูอุไร ครูวีระ คุณภควัต น่าบัณฑิต ถวายที่ดินจำนวน ๘ ไร่ สร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต (วัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) ที่พักอุบาสกอุบาสิกา ๓ ไร่ ทำถนน ๒ ไร่ สร้างกุฎี ๑ หลัง ห้องน้ำ ๓ หลัง ไฟฟ้าขยายเขตและน้ำปะปา ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

                                                ข่าวสารงานบุญ
 
facebook ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ขึ้นตรงต่อสายการปกครองของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต โดยมีพระเทพวัชราภรณ์ (เฉลิม วีรธมฺโม)เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร(ธรรมยุต)วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ปกครองดูแล

 พระครูจันทร์วัชรคุณ เจ้าคณะตำบลแสนตอ ดูแลพระธรรมยุตในเขตจังหวัดพิจิตร ดูแลที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการและไวยาวัจกรของที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธรรมยุต)

   การแต่งตั้งกรรมการและไวยาวัจกรของที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
 บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธรรมยุต)
 
      
          การแต่งตั้งกรรมการและไวยาวัจกรของที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
 บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธรรมยุต)
     


       

 ...ประกาศปิดบัญชี...
ตามที่ผู้ถวายที่สร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณทิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ถูกพาดพิงเรื่องบัญชีธนาคารที่แนบมานี้ เปิดขึ้นเพื่อให้บูชาเหรียญรุ่นแรก หลวงปู่อ่ำ ธัมมะกาโม สมทบทุนสร้างที่พักสงฆ์ซึ่งเปิดในรูปแแบบคณะกรรมการ มีพระอธิการศิริโชค ชิตมาโร ดูแลเพื่อความโปร่งใส บัดนี้ได้ปิดบัญชีดังกล่าวนี้แล้ว เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 ครูวีระ มอบโฉนดใบที่สร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณทิต หมู่๑๘ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เก็บรักษาไว้จนกว่าจะประกาศเป็นวัด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของลูกศิษย์ของครูบาเท่ง ทุกท่าน มีนายอำเภอทับคล้อนายโสภณพงษ์ เหตานุรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง นายสมบุญ พวงพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหม๑๘ นายพงษ์ศักดิ์ ตาตุ่น ผู้นำชุมชนและชาวบ้านหม๑๘ บ้านไดอีเผือก ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
  
 คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 ครูวีระ รับเช็คเงินสดจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร นายสมบุญ พวงพันธ ์เนื่องจากที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ได้ชื้อที่ดินเพิ่มจำนวน ๕ ไร่ได้รับเงินครบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 พระอธิการศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอชนแดน (ธรรมยุต) ประธานสงฆ์ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต พร้อมด้วยครูอุไร น่าบัณฑิต ครูวีระ น่าบัณฑิต ผู้ถวายที่สร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต เข้าพบเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธรรมยุต) พระเทพวัชราภรณ์ ณ วัดนาควัชรโสภณ กำแพงเพชร เพื่อรายงานการสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 ภาพสร้างกุฎีธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยใช้งบประมาณของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต  น่าบัณฑิต เริ่มเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
(ยังไม่มีงบบริจาค)
    คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 ทำวัตรเย็น๒ พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม)

 

 ทำวัตรเย็น๑ พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม)

 

 ทำวัตรเย็น หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

 

 ทำวัตรเช้า หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

 ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 สรุปกิจกรรมการก่อสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต น่าบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
  คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 ทำวัตรเย็นวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 ทำวัตรเช้าวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

   คลิกขึ้นบน
 

 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ www.dhammakamotaisuwan.com
ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
อีเมล weera9999@gmail.com