ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

 

 

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
หน้าหลัก

กิจกรรม

ประวัติ

ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ

ผู้จัดทำเว็บไซต์

สถิติจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เรา

Website counter
เริ่มนับ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘


ชมยูทูป...ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
อ่าน...      ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
ชมยูทูป... ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
ช่องurai1791   
ชมยูทูป... ธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
ช่องweera66230
ดาวโหลดธรรมะหลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
แวะชมเว็บไซต์หลวงปู่อ่ำ   ธัมมกาโม
เชิญเข้าฟังธรรมะ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น
                  หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม ได้ที่นี่

ชมยูทูป...ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
อ่าน...      ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
ชมยูทูป... ธรรมะหลวงปู่จันทา ถาวโร
ช่องurai1791  
 ดาวโหลดธรรมะหลวงปู่จันทา ถาวโร
 
 แวะชมเว็บไซต์หลวงปู่จันทา   ถาวโร

โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน


ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
คลิกเข้าไปศึกษาได้


 ขอเชิญศึกษาปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 ชมยูทูปชีวิตที่วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.เมือง จ.อุดรธานี
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่


 ข่าวสารงานบุญขอเชิญร่วมทำบุญสร้างวัดป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต (วัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม
เลขบัญชี ๒๑๔-๒-๕๑๒๖๔-๘
  มีพระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร(ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ดูแลบัญชี โปร่งใส ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเจ้าค่ะ
ติดต่อสอบถามที่
 พระอาจารย์ศิริโชค ๐๘ ๖๙๒๖ ๘๘๙๒
 ครูอุไร  
๐๘ ๗๓๐๗ ๒๒๘๑
 ครูวีระ   
๐๙ ๑๑๔๘ ๘๒๕๘


 ขอเชิญทำบุญสร้างวัดป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต เพื่อบูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต หลวงปู่อ่ำเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น รุ่นกลาง สร้างบุญ ๑,๐๐๐ บาท จะได้รับเหรียญหลวงปู่อ่ำรุ่นแรก หลวงปู่อ่ำ ๑ เหรียญ สนใจติดต่อครูวีระ น่าบัณฑิต ๐๙ ๑๑๔๘ ๘๒๕๘ (ครูวีระ เป็นผู้ถวายที่และร่วมสร้างวัดป่าธัมมะกาโมฯ) ใครสนใจโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีครูบาต้นบุญ ครูวีระ ครูอุไร ดูแลบัญชีร่วมกัน เมื่อโอนแล้วโทรบอกครูวีระ เพื่อจัดส่งให้


 สรุปกิจกรรมการก่อสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต น่าบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
  คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่


 

คุณพ่อต้าย คุณแม่สุวรรณ น่าบัณฑิต
                      

                               ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ชาติใดไร้รักสมัครสมาน  จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล  แม้ชาติย่อยยับอับจน  บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
                                        บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี

 
  
         ประวัติหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

 

 ครูอุไร ครูวีระ คุณภควัต น่าบัณฑิต ถวายที่ดินจำนวน ๘ ไร่ สร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต (วัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) ที่พักอุบาสกอุบาสิกา ๓ ไร่ ทำถนน ๒ ไร่ สร้างกุฎี ๑ หลัง ห้องน้ำ ๓ หลัง ไฟฟ้าขยายเขตและน้ำปะปา ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

                                                ข่าวสารงานบุญ
 
facebook ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ณ บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

 พระอธิการศิริโชค ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอชนแดน (ธรรมยุต) ประธานสงฆ์ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต พร้อมด้วยครูอุไร น่าบัณฑิต ครูวีระ น่าบัณฑิต ผู้ถวายที่สร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต เข้าพบเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธรรมยุต) พระเทพวัชราภรณ์ ณ วัดนาควัชรโสภณ กำแพงเพชร เพื่อรายงานการสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 ภาพสร้างกุฎีธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก หมู่๑๘ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยใช้งบประมาณของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต  น่าบัณฑิต เริ่มเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
(ยังไม่มีงบบริจาค)
    คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 ทำวัตรเย็น๒ พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม)

 

 ทำวัตรเย็น๑ พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม)

 

 ทำวัตรเย็น หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

 

 ทำวัตรเช้า หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

 ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
   คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 ข่าวสารงานบุญขอเชิญร่วมทำบุญสร้างวัดป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต (วัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม
เลขบัญชี ๒๑๔-๒-๕๑๒๖๔-๘
  มีพระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร(ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ดูแลบัญชี โปร่งใส ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเจ้าค่ะ
ติดต่อสอบถามที่
 พระอาจารย์ศิริโชค ๐๘ ๖๙๒๖ ๘๘๙๒
 ครูอุไร  
๐๘ ๗๓๐๗ ๒๒๘๑
 ครูวีระ   
๐๙ ๑๑๔๘ ๘๒๕๘

 

 สรุปกิจกรรมการก่อสร้างที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม ต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต โดยใช้งบประมาณส่วนตัวของครอบครัวครูวีระ ครูอุไร คุณภควัต น่าบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
  คลิกเข้าชมรายละเอียดที่นี่

 

 

 

 


  คลิกขึ้นบน
 

 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ www.dhammakamotaisuwan.com
ที่พักสงฆ์ป่าธัมมะกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
อีเมล weera9999@gmail.com